Village Panchayat Members

Sr. No. Name Designation Phone No
1 Karishma G. Gaonkar Sarpanch 8329017018
2 Jayant Yeshi Gaonkar Deputy Sarpanch 9764256707
3 Vedika Vinod Shirgaonkar Panch 9673868139
4 Suryakant Ramnath Palni Panch 9767266800
5 Devraj Govind Gaonkar Panch 9822389058

Village Panchayat Staff

Sr. No. Name Designation
1 Mrs. Monail U. Betkikar Secretary
2 Mr Dinesh Pednekar Peon
3 Mrs. Arya Arvind Naik GRS
4 Mr. Shambhu Govekar Talathi

Village Panchayat Ex - Sarpanch

Sr. No. Name Date Ward
1 Mr. Devu Mhalgo Gaonkar 01/04/86 to 12/11/99 Wadachawada
2 Mr. Vishwambhar Gopal Gaonkar 13/11/91 to 29/03/93 Madhlawada
3 Mr. Rajendra Devu Gaonkar 08/04/96 to 30/10/94 Deulwada
4 Mr. Sadanand Vaikunth Gaonkar 01/04/95 to 21/01/97 Manaswada
5 Mr. Achut Ramchandra Gaonkar 24/01/97 to 06/01/2000 Palniwada
6 Mr. Vasant Bala Gaonkar 18/02/2000 to 24/06/2000 Wadachawada
7 Mr. Ulhas Gunaji Gaonkar 07/07/2000 to 17/10/2000 Mansawada
8 Mr. Achut Ramchandra Gaonkar 14/11/2000 to 06/09/2001 Palniwada
9 Mrs. Shruti Suresh Ghatwal 14/01/2001 to 31/12/2001 Madhlawada
10 Mr. Damu Dattaram Gaonkar 01/01/2002 to 30/04/2003 Palniwada
11 Mr. Achut Ramchandra Gaonkar 22/05/2003 to 27/02/2005 Deulwada
12 Mr. Rajendra Devu Gaonkar 31/03/2005 to 17/05/2007 Wadachawada
13 Mrs. Minal Meghnath Ghadi 19/05/2007 to 05/07/2009 wadachawada
14 Mrs. Hemlata Dnyaneshwar Gaonkar 06/07/2009 to 22/09/2011 Palniwada
15 Mrs. Minal Meghnath Ghadi 18/11/2011 to 15/05/2012 wadachawada
16 Mr. Praksah Krishna Gaonkar 28/05/2012 to 20/07/2013 wadachawada
17 Mr. Ladko Vishnu Palni 02/09/2013 to 07/08/2014 Pakniwada
18 Mr. Babuso Balchandra Gaonkar 29/09/2014 to 26/05/2017 Madhlawada
19 Mr. Sadanand Vaikunth Gaonkar 19/06/2017 to 12/02/2020 Manaswada
20 Mr. Bhagwant Bhaskar Gaonkar 26/02/2020 to Madhlawada